Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Тема за трудовите възнаграждения във формата за контакт с магистратите

Уважаеми колеги,

         Трудовите възнаграждения на магистратите не са актуализирани от 2012 г., независимо от ръста на средномесечната заплата на заетите в бюджетната сфера по данни на Националния статистически институт и индексирането на трудовите възнаграждения в други сектори на бюджетната сфера.

         В отговор на честите запитвания и коментари в тази връзка, на заседание си на 15.09.2015 г. Комисия «Публична комуникация» реши да постави на обсъждане във формата за контакт с магистратите темата:

         «Ще наруши ли Висшият съдебен съвет Закона за публичните финанси, ако съгласно чл. 218 от Закона за съдебната власт актуализира Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи?»

         Разчитаме на Вашата активност по темата!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд