Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Изявление на Михаил Кожарев, член на Висшия съдебен съвет във връзка с направеното предложение за избор на конституционен съдия от Парламентарна група „Патриотичен фронт” на 43-то Народно събрание

Благодаря на народните представители от Парламентарна група „Патриотичен фронт” за направеното предложение да бъда кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.

Натрупаният ми богат професионален опит, подчинен на върховенството на Конституцията и закона изисква от мен да бъда отговорен и толерантен в предстоящия избор.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд