Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Писменият изпит за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в районните съдилища, ще се проведе на 26.09.2015 г. /събота/ в сградата на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия - Нова сграда, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, КОРПУС-А, зала 230, от 09:00 ч.

Кандидатите ще се допускат в залата от 8.00 ч., след представяне на лична карта, входящ номер и полагане на подпис в присъствен списък.

Всеки един от участниците в конкурса ще получи голям плик, съдържащ десет подпечатани бели листа, както и малък плик с фиш, в които следва да бъдат попълнени трите имена, ЕГН, вх.№ издаден от ВСС, както и датата на изпита.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд