Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра председател на Районен съд Гълъбово

Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с 21 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Христо Алексеев Ангелов за председател на Районен съд Гълъбово.
Той има над 13 години общ юридически стаж. От 2007 г. работи като съдия в Районен съд Гълъбово, от 2010 г. е негов административен ръководител, а в момента е временно изпълняващ длъжността.
В Концепцията си за Стратегическо управление на Районен съд Гълъбово, Христо Ангелов формулира като свои основни цели устойчивото развитие на институцията и надграждане на постигнатото, гарантиране върховенството на Закона, независимост, ефективност, качество и бързина на правораздаването, прозрачност и отчетност.
Съдия Ангелов заяви пред Висшия съдебен съвет, че Районен съд Гълъбово работи качествено и в срок и неговото намерение е да продължи тази тенденция.
Кандидатурата на съдия Ангелов за председател на Районен съд Гълъбово получи подкрепа от члена на ВСС Димитър Узунов, който призова да му се даде възможност да доразвие идеите си за управление на съда. Той обърна внимание, че събраните за кандидата данни говорят за успешен първи мандат и се подкрепят от направените от Окръжен съд Стара Загора и Инспектората на ВСС проверки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд