Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност на Елка Ерменкова – съдия в Благоевградския окръжен съд

Висшият съдебен съвет наложи на Елка Йорданова Ерменкова – съдия в Окръжен съд – гр. Благоевград, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ –  „дисциплинарно освобождаване от длъжност”, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т. 5 от ЗСВ нарушение – „неизпълнение на други служебни задължения”.
Дисциплинарното дело №.27/2013г. по описа на ВСС е образувано с решение на по протокол №34 от заседанието на ВСС, проведено на 12.09.2013г., по предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд