Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет наложи дисциплинарно наказание – освобождаване от длъжност на Евелин Драганов – съдия в Районен съд – гр. Раднево

Висшият съдебен съвет наложи на Евелин Ангелов Драганов, съдия в Районен съд – гр. Раднево   дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ –  дисциплинарно освобождаване от длъжност, за извършено по чл. 307, ал.4, т. 4 от ЗСВ нарушение – „действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт”.
Дисциплинарното дело №.10/2015г. по описа на ВСС е образувано с решение на ВСС в заседание проведено на 02.04.2015г., на основание чл. 316, ал.2 от ЗСВ. Предложението за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.6 от ЗСВ е отправено по реда на чл.312, ал.1, т.4 ЗСВ от членовете на ВСС Ясен Тодоров, Милка Итова, Румен Боев, Галя Георгиева и Даниела Костова.
Дисциплинарното производство има отношение към станалите публично известни факти: на 24.02.2015г. в електронния сайт „Блиц” под заглавие „Съдия би всички рекорди с политически донос до Цветан Цветанов” бил публикуван пълният текст на становище на съдия Евелин Ангелов Драганов от 20.04.2010г., отправено до тогавашния министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. В последствие, на 25.02.2015г., изнесената на 24.02.2015г. в „Блиц” информация била препечатана и анализирана в електронния сайт „Раднево днес” под заглавие „Зловещия знак за времето, в което живеем”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд