Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Рени Коджабашева – съдия в Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал.2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Рени Христова Коджабашева – съдия в Софийски градски съд  за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 4 и евентуално т. 5 от  ЗСВ.
На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав Камен Иванов, Румен Георгиев и Светла Петкова.
Предложението за образуване на дисциплинарно производство по отношение на съдия Рени Коджабашева е направено от Калоян Топалов, председател на Софийски градски съд, на основание чл. 312, ал.1, т.1 вр. чл. 311, т.2, б „а” и чл. 308,   ал.1, т. 3, 4 и 6 ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд