Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Елка Пенчева – съдия в Софийски градски съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал.2 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елка Христова Пенчева – съдия в Софийски градски съд.
Предложението за образуване на дисциплинарно производство по отношение на съдия Елка Христова Пенчева е направено от Калоян Топалов, председател на Софийския градски съд, на основание чл. 312, ал.1, т.1 вр. чл.311, т.2, б. „а” и чл. 308, ал.1, т.6 от ЗСВ, като е посочено, че са налице всички предвидени и законоустановени предпоставки за това по чл. 308, ал.1, т.6 от ЗСВ.
На основание чл. 316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав Даниела Костова, Ясен Тодоров и Елка Атанасова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд