Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори

Висшият съдебен съвет взе решение да изпрати окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016 г. на Националния институт по правосъдието за осъществяване на задължителното първоначално обучението по чл.249, ал.1,т.1 от Закона за съдебната власт.

 

Решението бе взето по предложение на Комисията по предложенията и атестирането (КПА), която на своето заседание, проведено на 15.09.2015 г., обсъди поставени от Националния институт на правосъдието (НИП) въпроси, свързани с обучението на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, като КПА се присъедини към решение на Комисията по правни въпроси към ВСС по Пр. № 27/14.09.2015 г., съгласно което учебната година в НИП следва да започне.
Във връзка с горното се уведомяват одобрените кандидати, че същите следва да попълнят и предоставят в деловодството на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 195 от Закона за съдебната власт най-късно до 5 октомври (началната дата на учебната година в НИП). Декларацията може да бъде предоставена лично или да бъде изпратена по пощата на адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12. Образец на декларацията може да бъде открит тук -  (doc, pdf)
Допълнителна информация относно задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори випуск 2015-2016, може да бъде открита на Интернет-страницата на Националния институт на правосъдието (http://www.nij.bg/).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд