Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието в гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/23.07.2015 г. КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища.

В 9:00 ч. в зала № 42 на НИП, в присъствието на членовете на конкурсната комисия (доц. д-р Юрий Кучев – председател, Красимира Милачкова, Юлия Тодорова, Стефан Станчев и Веселин Енчев),  се изтегли един казус от административноправните науки.

Общият брой допуснати до участие в конкурса кандидати е 61, като от тях 11 не се явиха на писмения изпит. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд