Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет освободи съдия Румян Христов от поста на заместник-административен ръководител

Висшият съдебен съвет наложи на Румян Жеков Христов – заместник-председател на Апелативен съд Велико Търново дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд Велико Търново”, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ.
Дисциплинарното дело № 20/2015 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов.
Предложението за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Христов бе разгледано и гласувано след направен отвод от предложителя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд