Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Румяна Иванова – прокурор от Районна прокуратура Благоевград

Висшият съдебен съвет на основание чл. 312, ал. 1, т. 1. от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Иванова Иванова – прокурор в Районна прокуратура Благоевград за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.3, т.1 и т.2 от ЗСВ.
На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Незабравка Стоева, Калин Калпакчиев и Елка Атанасова.
Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 4 ЗСВ е направено от административния ръководител на Районна прокуратура Благоевград Борислав Ковачки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд