Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол  № 41/16.07.2015 г.  КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 8 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.

Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия (Таня Радуловска-Маринова – председател, Петя Стоянова, Галя Русева, Николай Маджаров, проф. д-р Момяна Гунева и Велимира Димитрова), в зала № 230 в УАСГ, се изтегли един казус от наказателно - правните науки.

Общият брой допуснати до участие в конкурса кандидати е 111, като на писмения изпит се явиха 96, от които 4 се отказаха.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд