Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представителите на Европейската комисия и членове на Висшия съдебен съвет обсъдиха напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка

Членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и представители на eкспертна мисия на Европейската комисия (ЕК) по Механизма за сътрудничество и оценка проведоха на 28 септември 2015 г. среща за преглед по изпълнение на препоръките от последния мониторингов доклад на Европейската комисия за България от м. януари 2015 г.
От страна на ВСС участваха представляващият Соня Найденова, Галя Георгиева – председател на Комисията по дисциплинарните производства, Елка Атанасова – зам.-председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, Калин Калпакчиев – председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, Магдалена Лазарова – председател на Комисия „Публична комуникация”, Милка Итова – председател на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, Незабравка Стоева – председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, Юлияна Колева – председател на Комисията по правни въпроси и Ясен Тодоров – председател на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията.
Основните акценти в дискусията бяха предложенията за промени на Конституцията на Република България, предстоящото изменение на Закона за съдебната власт, изборът на инспектори към Инспектората на ВСС, новата система за случаен избор на съдия - докладчик в съдилищата, правилата за определяне на съдебните състави и отводите на съдии – докладчици, както и извършената от ВСС проверка в Софийски градски съд.
Представителите на ЕК бяха запознати с обобщените резултати от проведените по апелативни райони обсъждания на предлаганите конституционни промени и изменения в Закона за съдебната власт. От членовете на ВСС се подчерта важността на по-бързо уреждане статута на магистратите и кариерното им развитие чрез промени в Закона за съдебната власт, за което ВСС многократно е настоявал в последните три години, включително и с изготвяне на конкретни предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Детайлно беше представена новата централизирана единна система за случайно разпределение на делата в съдилищата, базирана на сървър във ВСС, нейните характеристики, и гаранциите за защита от неоторизиран достъп. Гостите се запознаха и с извършената от ВСС задълбочена проверка в Софийски градски съд, направените констатации и отправените препоръки към новото ръководство на този съд, и с последиците от проверката.
Обсъдиха се и общи въпроси относно взаимодействието между съдебната, изпълнителната и законодателната власти.
Срещата ще продължи на 1 октомври 2015 г. по теми, касаещи спазване на професионална етика, превенция на корупцията и конфликт на интереси при магистратите, назначения и кариерно развитие, както и регулиране на работната натовареност в органите на съдебната власт, и промени в съдебната карта.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд