Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурор Калина Чапкънова спечели втори мандат като ръководител на Окръжна прокуратура Бургас

Висшият съдебен съвет избра прокурор Калина Стефанова Чапкънова – Кючукова с 19 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” за административен ръководител на Окръжна прокуратура Бургас. Тя ще ръководи прокуратурата за втори мандат.
Прокурор Чапкънова има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и прокурор, а от 2010 г. е административен ръководител на Окръжна прокуратура Бургас.
Пред членовете на Висшия съвебен съвет тя коментира, че натрупаният опит като административен ръководител, съчетан с активна дейност като прокурор, й дават възможност да направи добра оценка на механизмите, с които разполага за успешно изпълнение на поставените цели и задачи. За втория си управленски мандат прокурор Чапкънова набелязва като приоритети стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата, непрекъснато взаимодействие на окръжния прокурор с административните ръководители на районните прокуратури с цел решаване на всеки възникнал проблем, максимално използване на екипност, най-вече по дела от фактическа и правна сложност. Тя има амбиция да оптимизира срочността за приключване на досъдебните производства и лично да наблюдава делата с изключителен обществен интерес, заедно с избрания на случаен принцип прокурор.
Главният прокурор Сотир Цацаров постави въпрос дали кандидатът предвижда промени в екипа, с който до момента ръководи прокуратурата. Прокурор Чапкънова  заяви, че ако получи доверието на Съвета, ще запази настоящия ръководен екип, тъй като дейността им е синхронизирана и заедно са спечелили доверието на колектива.
Кандидатурата на прокурор Чапкънова бе подкрепена от члена на Висшия съдебен съвет Румен Боев, който обърна внимание на показаните качествата и на изградения от кандидата сериозен авторитет в района на окръжната прокуратура и сред прокурорите от Апелативна прокуратура. Той отбеляза, че тя е успяла да задвижи забавени дела, като тези за корупционни действия на кметове в местни общини.
Главният прокурор Сотир Цацаров посочи, че освен административен ръководител прокурор Чапкънова досега е и наблюдаващ прокурор по най-сложните дела в района като това за атентата в Сарафово. Той акцентира на изключително доброто й взаимодействие с Окръжен съд Бургас, основано на ясно съобразяване, разбиране на начина, по който работи съдът и на неговите изисквания.
Членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова сподели впечатленията си за прокурор Чапкънова като уверен, спокоен и обективен административен ръководител и посочи, че от Концепцията й за стратегическо управление на прокуратурата личи знание как да се справи с проблемите и да предложи решения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд