Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно дело срещу съдия Стоян Момов от Районен съд Велики Преслав

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд  гр. Велики Преслав за допуснати от него нарушения по чл. 307, ал. 4, т.1, 2, 3, 4 и 5 от Закона за съдебната власт.
На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Румен Боев, Васил Петров и Светла Петкова.
Предложението за налагане на дисциплинарно наказание е направено от съдия Мирослав Марков - административния ръководител – председател на Районен съд Велики Преслав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд