Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет обедини две идентични дисциплинарни производства срещу съдия Елка Пенчева от Софийски градски съд.

Висшият съдебен съвет обедини дисциплинарните производства по дисциплинарно дело №18/2015 г. и дисциплинарно дело 29/2015 г. срещу съдия Елка Христова Пенчева от Софийски градски съд.
Първото от тях е образувано по предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов за извършени от нея две нарушения на Закона за съдебната власт. Второто е по предложение на председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов.
Предмет на двете дела са идентични факти и обстоятелства за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 – т.5 от Закона за съдебната власт. Предвид това Висшият съдебен съвет прие, че са налице условия за обединяване на двете производства, като разглеждането им ще продължи по първото дисциплинарно дело №18 от 2015 година.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд