Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет прие Методика за контрол и проверка на статистическите данни в съдилищата

Висшият съдебен съвет прие Методика за контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и на съдиите в Република България. Тя е разработена в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистиците, в органите на съдебната власт и на членовете на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебна власт„ със съдействието на Европейския социален фонд.
Към Методиката са разработени актуални статистически форми за отчет на отделните нива на съдилищата, съобразени с разпоредбите на Правилника за администрацията на съдилищата и с измененията в Наказателно-процесуалния кодекс.
С помощта на Методиката ще се осигури събирането на вярна статистика за ефективното управление на съдилищата, за качественото изпълнение на служебните задължения на магистратите и за регулиране на тяхната работна натовареност.
Очакването е Методиката да се превърне в инструмент за подпомогне процеса по промяна на съдебната карта при предстоящото преструктуриране на съдебните органи и оптимизиране на щатовете в тях.   

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд