Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС присъстваха на тържественото откриване на новата сграда на СРС

Членове на Висшия съдебен съвет /ВСС/ присъстваха на церемонията по тържественото откриване на новата съдебна сграда на Софийския районен съд /СРС/  на бул. „Цар Борис III” №54. Събитието се организира съвместно от СРС и Министерство на правосъдието. Сред официалните гости бяха министър-председателя на Р България Бойко Борисов, министъра на правосъдието Христо Иванов, председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателя на Върховния административен съд Георги Колев, представляващият ВСС Соня Найденова и членовете Галя Георгиева, Димитър Узунов, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Магдалена Лазарова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева и Юлия Ковачева, председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

В приветствието си към гостите и магистратите Соня Найденова отбеляза, че новата сграда на Софийския районен съд е лицето на съдебната власт, с което ще се запознава всеки гражданин на София. Според нея съдиите не само ще работят при най-съвременни условия, отговарящи на всички изисквания и стандарти, но и същевременно ще вдъхват необходимия респект към институцията на всеки, който влиза в съдебната сграда и съдебните зали.

Сградният проблем на СРС датира от 90-те години на миналия век. До предприемане на реални действия по решаването му се стигна едва през 2012 г., когато започна ремонтът на предоставената сграда на Цар Борис III. В новата сграда ще работят съдиите от гражданската колегия на СРС, в нея се помещава и службата на държавните съдебни изпълнители.

Към 30.10.2012г. средният брой на делата за разглеждане в СРС е бил 108,29 при средна натовареност за страната 37,93 дела, като съответно средният брой свършени дела е 72.68 при среден за страната 30.70. От края на 2012г. досега настоящият състав на ВСС е разкрил 35 нови щатни длъжности за съдия, с което щатната численост на магистратите се е увеличила от 139 на 174 щатни длъжности.

Посоченото оптимизиране на щатните длъжности повлия на работната натовареност на съдиите, при което същата спада на 61,53 дела за разглеждане при средна за страната 39.30 и съответно броя свършени дела спада на 46.11 при среден за страната 33.52.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд