Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Върховния съвет на магистратурата на Молдова гостуват на Висшия съдебен съвет

Представляващият Висшият съдебен съвет /ВСС/ Соня Найденова и членовете Галя Георгиева, Мария Кузманова и Димитър Узунов се срещнаха с срещнаха с Дорел Мустеата и Георге Аворник, членове на Върховния съвет на магистратурата /ВСМ/ на Молдова. Официалната делегация е на тридневно посещение в България по покана на ВСС, като програмата предвижда посещение в Националния институт на правосъдието,  Софийски районен съд, срещи с председателя на Върховния касационен съд, председателя на Апелативен съд – Пловдив и запознаване с работата на органите на съдебната власт в града.

По време на срещата във ВСС бяха обсъдени структурата, правомощията и дейността на двете институции, процедурните правила за избор на членове от квотите на парламента и на магистратите; изработването на годишните програми за текущо обучение на магистратите, съдебните реформи и новите съдебни карти на България и Молдова.

Контактите между ВСС и Върховния съвет на магистратурата на Молдова датират от 2013г., когато въз основа на решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013г. е подписано Споразумение за сътрудничество между институциите с цел сътрудничество, обмяна на опит и съвместни усилия за гарантиране на ефективно прилагане на принципа за независимост на съдебната власт. Споразумението беше подписано по време на посещение на членовете на ВСС Галя Георгиева и Димитър Узунов в Р Молдова. То предвижда ефективно и устойчиво сътрудничество в областта на укрепване на съдебните системи; консултации от взаимен интерес и насърчаване на дейностите за прилагане на европейското законодателство и практиката на Европейския съд по правата н човека, подкрепа и последователно насърчаване прилагането на общоприетите принципи, свързани с независимостта и достойнството на магистратите в съответствие с европейските и международните правни инструменти в областта; реализирането на съвместни проекти съобразно препоръките на Съвета на Европа относно обучението на всеки магистрат за повишаване качеството на правораздаването и повишаване доверието на обществеността в съдебните системи.

ВСС има подписани спогодби за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Румъния, Генералния съвет на съдебната власт на Kралство Испания и Висшия съвет на правосъдието на Украйна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд