Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра за втори мандат Калоян Димитров за административен ръководител на Районна прокуратура – Асеновград

Висшият съдебен съвет единодушно с 19 гласа “за” избра за втори мандат  Калоян Минчев Димитров за административен ръководител на Районна прокуратура –  Асеновград.

Калоян Димитров има над 16 години юридически стаж. Бил е прокурор в Районна прокуратура – Карлово в периода 2006г.-2010г., а от м. юли 2010г. е районен прокурор на Районна прокуратура-Асеновград.

Личната си мотивация за участие в конкурса кандидатът обвързва с успешния си мандат, въведените добри практики в организацията на работа, постиженията и възможността за професионално надграждане и реализиране на идеи свързани с оптимизиране на специфичната прокурорска дейност и работата на служителите в прокуратурата.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Димитров обръща внимание на необходимостта от попълване на прокурорския щат, както и този на разследващите полицаи. Според него приоритет следва да бъдат: ефективното противодействие на престъпността в района; постановяване на качествени, законосъобразни, мотивирани и обосновани прокурорски актове с оглед редуциране на отменените такива и постановените оправдателни присъди; подобряване на срочността; непосредствено взаимодействие и сътрудничество с разследващите органи; подобряване комуникацията с медиите; утвърждаване на добра и компетентна практика в корупционните разследвания; противодействие и превенция на престъпленията извършени от непълнолетни и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; оптимизиране на усилията към разкриване на престъпленията по чл.234 от НК и престъпленията касаещи придобиването и държането на наркотични вещества. Сред набелязаните цели са: екипен принцип на работа с разследващите полицаи, приоритетна работа по досъдебни производства, водени срещу лица с две и повече неприключени наказателни производства, контрол върху продължителността на разследванията; оптимизиране процеса на пряката прокурорска работа; поддържане и надграждане на добра комуникация с контролните органи по линия надзора за законност.

Въпроси към кандидата задодоха Румен Боев, Васил Петров и главният прокурор Сотир Цацаров във връзка с взаимоотношенията със Районен съд – Асеновград; откога и как е реализирана инициативата за въвеждане на принципа на случайно разпределение на досъдебните производства между разследващите полицаи, постигнатите резултати и въвеждането  и в други полицейски управления  на тази „добра практика“.

Кандидатурата на Калоян Димитров бе подкрепена от Ясен Тодоров, който се позова на личните си впечатления от работата му  като прокурор в Районна прокуратура Карлово, и постигнатите много добри резултати и показатели в работата на ръководената от него прокуратура.

В изказването си главният прокурор Сотир Цацаров, акцентира върху високия брой на незабавните прозводства в Районна прокуратура- Асеновград, които сумарно надхвърлят общият брой на този вид производства в съдебен район Пловдив и  въвеждането на принципа на случайното разпределение на досъдебните производства сред разследващите полицаи като гаранция за постигане на спокойна работна атмосфера, равномерно натоварване на полицаите и пълна липса на субективизъм в разследващите действия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд