Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Административни съдии от Германия посетиха ВСС

         Принципите на функциониране на съдебните системи на Република България и на Федерална република Германия обсъдиха представители на Висшия съдебен съвет и съдии от Административен съд Берлин. Немската делегация, водена от съдия д-р Беате Галер-Браун, е на работно посещение от 12 до 16 октомври в България. Техни домакини във ВСС днес бяха Светла Петкова, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева, които преди да станат членове на Съвета са работили като съдии във Върховния административен съд.
         Те представиха пред гостите основните функции на Висшия съдебен съвет, уредени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. Коментирана бе извършваната в България съдебна реформа и бъдещите промени на КРБ и ЗСВ. Обсъдено бе приложението на принципа за независимост на магистратите в двете съдебни системи, както и дисциплинарната практика. Немските съдии поставиха въпроси за начина на първоначално назначаване и за кариерно развитие на българските магистрати.
         Гостите останаха силно впечатлени от прилаганите мерки за публичност в работата на Висшия съдебен съвет и възможността журналисти и граждани да наблюдават заседанията му чрез видеовръзка в реално време в зала „Пресцентър” на Съвета.  
         Визитата на съдиите от Административен съд Берлин е финансирана по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение. Тя включва още срещи в Националния институт на правосъдието, Върховния административен съд, Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, Държавната агенция за бежанците. Програмата на посещението предвижда също участие в съдебни заседания по дела от този вид в Административен съд София град.     

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд