Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на съдия Ангел Гагашев

Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Ангел Димитров Гагашев – съдия в Районен съд град Сливен и негов бивш председател.   Дисциплинарно дело № 8/2015 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на председателя на Окръжен съд Сливен Къню Жеков.

Висшият съдебен съвет счете, че съдия Гагашев не е извършил нарушенията, посочени в предложението на председателя на Окръжен съд Сливен, и не възприе решението на дисциплинарния състав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд