Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу съдия Майа Попова от Районен съд Пазарджик

Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Майа Иванова Попова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик. Предложение за това е направено от петима членове на Висшия съдебен съвет – Ясен Тодоров, Румен Боев, Галя Георгиева, Димитър Узунов и Даниела Костова, съгласно чл. 312, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

            Мотивите за отхвърляне на предложението членовете на Висшия съдебен съвет обосноваха с изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд