Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу съдия Милена Костова - Колева – председател на Районен съд Стара Загора

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Милена Костова – Колева – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Стара Загора за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

            На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Соня Найденова, Галина Карагьозова и Мария Кузманова.

            Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 т. 6 от Закона за съдебната власт е направено от петима членове на Висшия съдебен съвет – Михаил Кожарев, Ясен Тодоров, Незабравка Стоева, Мария Кузманова и Румен Боев съгласно чл. 312, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд