Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу съдия Йорданка Ваклева от Софийски районен съд

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.1 и т. 2 от Закона за съдебната власт.

            На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Незабравка Стоева, Юлия Ковачева и Галя Георгиева.

Предложението за образуване на дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарно наказание е направено от Инспектората на Висшия съдебен съвет на основание чл. 312, ал.1, т.3 и чл. 316, ал.1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд