Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Стефи Гълъбова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

            На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ бе избран чрез жребий дисциплинарен състав:Румен Боев, Елка Атанасова и Ясен Тодоров.

            Предложението за образуване на дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарно наказание е направено от Христо Динев – административен ръководител – градски прокурор на гр. София на основание чл. 312, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд