Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет съкращава щатове на съдебни служители в ниско натоварени съдилища

Висшият съдебен съвет намали с 19 щатни бройки съдебните служители в 14 съдилища. Решението е свързано с преразпределение на длъжности за съдебни служители в органи на съдебната власт, с оглед оптимизиране на щатната обезпеченост. Най-много – 10,5, са съкратените щатове в седем административни съдилища. В шест окръжни съдилища са отнети 7,5 щата и един щат в районен съд. Наблюдението на щатната обезпеченост и съкращаването ще продължат.

            Съкращаването на щатове на съдебени служители се предприема в по-ниско натоварени съдилища въз основа на задълбочен мониторинг, осъществяван от  Комисия „Съдебна администрация“ на ВСС. Предстои да бъде сформирана работна група към Комисията с участие на представители от петте апелативни района, която да изработи критерии за оптималното съотношение на броя на магистратите и съдебните служители в съдилищата. Тези критерии ще послужат за обективно анализиране на администрацията във всички органи на съдебна власт.

            Комисия „Съдебна администрация“ обяви, че по всички постъпили искания за увеличаване на щата на съдебните служители в съдилища, където е увеличен щата на магистратите поради свърхнатовареност на органите на съдебна власт, ще се произнася след обстоен анализ във всеки конкретен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд