Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет одобри Инструкция за взаимодействие с НАП

Висшият съдебен съвет възложи на Комисията по правни въпроси да води преговори и упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Националната агенция по приходите, Съвета и органите на съдебната власт.

Висшият съдебен съвет настоява в Инструкцията да се включи текст, че Агенцията събира „и съдебните разноски, направени от органите на съдебната власт в изпълнение на публичните им функции”.

Инструкцията трябва да улесни взаимодействието между НАП, ВСС и съдилищата и прокуратурите. Тя регламентира реда и начина за осъществяването му и за обмен. С нея общото ръководство и контролът при взаимодействието им се възлага на изпълнителния директор на НАП и на Главния секретар на ВСС, а оперативното изпълнение -  на териториалните директори на поделенията на Агенцията и на административните ръководители на съдилищата, прокуратурите и следствените органи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд