Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисия „Публична комуникация” на Висшият съдебен съвет проведе работна среща за Комуникационната стратегия на съдебната власт

Комисия „Публична комуникация” на Висшият съдебен съвет проведе работна среща с административни ръководители и експерти „Връзки с обществеността” в съдилищата, и говорители на прокуратури за обсъждане на практическото приложение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., приета с решение на Съвета по протокол №10/05.03.2015 г., и обмяна на опит. Срещата се проведе в изпълнение на пункт 14 от Годишната програма за дейността й за 2015 г. .

Във форума участваха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова, председателят на Комисия „Публична комуникация” Магдалена Лазарова, членът на Комисията Даниела Костова и представители на екипа, разработил Стратегията.

На срещата бе представен примерен План за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2015 г. за апелативен район и бяха дискутирани насоки за изработването му. Особено внимание бе обърнато на начина и критериите за отчитане на дейностите по Плана, съобразно Механизма за мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия.

Създадени бяха четири работни групи с участие на членове на Комисия „Публична комуникация” и на експерти „Връзки с обществеността” от съдилищата и прокуратурата.

I-та ще работи по прецизиране на Механизма за мониторинг и оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия.

II-та ще предложи проект за уницифициране на оформлението на официалната кореспонденция на органите на съдебната власт и използваните графични символи.

III-та ще актуализира Медийната стратегия на съдебната власт, приета с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №25/25.06.2003 г.

IV-та ще определи темите и въпросите за провеждане на проучване за 2015 г. на общественото мнение за дейността на органите на съдебната власт сред ключовите общности.

Работните групи очакват предложенията на магистратите и съдебните служители по горепосочените четири теми, които са публикувани в раздел „Форма за контакт” на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд