Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Писмо до г-н Владислав Горанов - министър на финансите, в отговор на писмо с изх. №61-00-64/02.10.2015г., одобрено на заседание на ВСС на 15.10.2015г.

Декларации от органите на съдебната власт в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС

 Становище от магистратите и съдебните служител в Апелативен съд – Бургас с Вх. № 11-04-309/14.10.2015г. с приложени списъци на подкрепилите становището  магистратите  и съдебните служители от Окръжен съд – Бургас; Районен съд – Бургас;  Районен съд – Айтос; районен съд – Средец; районен съд – Карнобат; районен съд- Поморие; Районен съд – Несебър; Районен съд – малко Търново; Районен съд – Царево; Окръжен съд – Сливен; Районен съд – Сливен; Районен съд – Нова Загора; Районен съд – Котел; Окръжен съд – Ямбол; Районен съд – Ямбол; районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА

Апелативен съд – Варна – Вх. № 11-04-335/26.10.2015г., присъединени  протоколи от проведени Общи събрания на магистратите и съдебните служители от Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Районен съд – Девня, Районен съд - Провадия

Писмо от Апелативен съд – Варна с Вх. № 11-04-322/20.10.2015г. и приложени протоколи от проведени Общи събрания на магистратите и съдебните служители от Апелативен съдебен район Варна  - Апелативен съд – Варна; Районен съд – Варна; Окръжен съд – Шумен; Районен съд – Шумен; Районен съд – Нови пазар; Районен съд – Велики Преслав; Окръжен съд – Силистра; Районен съд – Силистра; Районен съд – Дулово;  Районен съд – Тутракан; Окръжен съд – Добрич; Районен съд – Добрич; Районен съд – Балчик; Районен съд – Каварна; Районен съд – Тервел; Районен съд – Генерал Тошево; Окръжен съд – Търговище; Районен съд – Търговище; Районен съд – Попово; Районен съд – Омуртаг; Окръжен и Районен съд – Разград; Районен съд – Кубрат; Районен съд – Исперих;

Декларация от Районен съд – Генерал Тошево с Вх. № 11-07-2158/15.10.2015г. и приложен протокол №7 от проведено общо събрание на съдиите и служителите.

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Преписи от протоколи за проведени общи събрания и списъци с подписи на магистрати и съдебни служители от Апелативен съд – Велико Търново с Вх. №11-04-333/26.10.2015г.; присъединени копия от протоколи за проведени Общи събрания на съдиите и съдебните служители Окръжен съд – Габрово; Районен съд – Габрово; Районен съд – Севлиево; Районен съд – Дряново; Районен съд – Трявна; Окръжен съд – Плевен; Районен съд – Левски; Районен съд – Кнежа; Районен съд – Никопол; Районен съд – Червен бряг; Районен съд – Плевен.

Писмо от Окръжен съд – Велико Търново до Народното събрание на Р България; Министерски съвет на Р България и висшия съдебен съвет с Вх. № 11-06-1278/19.10.2015г. подкрепено от съдиите и съдебните служители на Районен съд – Горна Оряховица; Районен съд – Свищов; Районен съд – Павликени; Районен съд – Елена; Районен съд – Велико Търново;

Декларация от Окръжен съд – Русе с Вх. № 11-06-1269/15.10.2015г. до Висшия съдебен съвет и Министерски съвет.

Декларация от магистратите и съдебните служители в Районен съд – Бяла с Вх. № 11-07-2123/14-10-2015г.

Писмо от магистратите и съдебните служители в Районен съд – Русе с Вх. № 11-07-2311/02-11-2015г.

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

Писмо до народните представители от 43-то Народно събрание на Р България, Министерски съвет и Висшия съдебен съвет от  Окръжен съд Хасково – Вх. № 11-06-1360/29.10.2015г., подкрепено от съдиите и съдебните служители при  Районен съд – Хасково, Районен съд – Димитровград, Районен съд – Свиленград, Районен съд – Харманли и Районен съд – Ивайловград

Писмо от Апелативен съд – Пловдив с Вх. № 11-04-314/16.10.2015г. с приложени препис-извлечения от протоколи от проведени Общи събрания на съдиите и съдебните служители от Апелативен съд – Пловдив ; Окръжен съд - Пловдив, Окръжен съд - Пазарджик, Окръжен съд - Стара Загора,  Окръжен съд - Хасково Окръжен съд – Смолян; Районен съд – Пловдив; Районен съд – Карлово; Районен съд- Първомай; Районен съд – Асеновград; Районен съд – Панагюрище; Районен съд – Пещера; Районен съд – Велинград; Районен съд – Хасково; Районен съд – Димитровград; Районен съд – Свиленград; Районен съд – Ивайловград; Районен съд – Стара Загора; Районен съд – Чирпан; Районен съд – Казанлък; Районен съд – Раднево; Районен съд – Гълъбово; Районен съд – Девин; Районен съд – Мадан; Районен съд – Смолян; Районен съд – Златоград; Районен съд – Чепеларе.

Декларация в подкрепа на ВСС от Административен съд – Смолян с Вх. № 91-00-009/12-10-2015г.

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ

Писмо до Министерския съвет на Р България, Председателя на народното събрание и ВСС от Софийски апелативен съд - Вх. № 11-04-339/28.10.2015г.

Писмо до Министерския съвет на Р България, Председателя на народното събрание и ВСС от Софийски градски съд - Вх. № 11-04-339/28.10.2015г.

Писмо до Министерския съвет на Р България, Председателя на народното събрание и ВСС от Софийски окръжен съд - Вх. № 11-04-339/28.10.2015г.

Декларация от Районен съд – Сандански с Вх. № 11-07-2180/19.10.2015г. с приложено копие от протокол от Общото събрание на съдиите и съдебните служители.

Препис извлечение от протокол на Общото събрание на Апелативен специализиран наказателен съд с Вх. № 11-04-328/23.10.2015г.

Декларация от прокурорите и съдебните служители във Върховна административна прокуратура с Вх. № 11-09-757/15.10.2015г.

Декларация от съдиите и съдебните служители от съдебния район на Окръжен съд – Кюстендил с Вх. № 11-06-1370/02-11-2015г.

 

Декларация на Националното сдружение на съдебните служители – Вх. № 97-00-232/29.10.2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд