Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

*** ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВСС КОНКУРСИ ***

На днешното си заседание Висшият съдебен съвет, по предложение на Комисията по предложенията и атестирането, обсъди и прие Указания за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, съобразно действащите Правила.

Всички участници в конкурсите следва да се запознаят предварително с тях.  

Указанията могат да бъдат открити тук, както и в раздел Важно/Конкурси. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд