Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представляващият Висшият съдебен съвет Соня Найденова връчи на Таня Райковска – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Търговската колегия, отличието „личен почетен знак: първа степен – златен”

В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 50/08.10.2015г. представляващият Висшият съдебен съвет Соня Найденова връчи на  Таня Райковска – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Търговската колегия, отличието „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Соня Найденова припомни мотивите, с които ВСС поощри Таня Райковска, като подчерта, че тя е един от достойните юристи в съдебната система, с изключително високи професионални и нравствени качества в цялостната й работа на магистрат, повече от 30 години е работила за запазване авторитета на ВКС и на съдебната система.

Г-жа Найденова изрази удовлетворението на Висшия съдебен съвет, че с избора на г-жа Таня Райковска за съдия в Конституционния съд на Република България се продължава утвърдената традиция на достойно представяне на съдебната власт в органа, осигуряващ върховенството на Конституцията.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд