Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Дарин Лаков за административен ръководител на Районна прокуратура – Ботевград

Висшият съдебен съвет избра с 16 гласа „за”, нито един „против“ и  двама ”въздържали се”  Дарин Георгиев Лаков за административен ръководител на Районна прокуратура – Ботевград

Дарин Лаков има над 14 години юридически стаж, изцяло в Районна прокуратура – Ботевград, като младши прокурор, прокурор и заместник-административен ръководител от 2006г. до настоящия момент.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя следните цели: срочно,качествено решаване на постъпилите дела и приключване на разследването; намаляване броя на върнатите от съда дела; продължаване на установеното взаимодействие с ръководството и органите на съответните районни полицейски управления, както и с кметствата и общинските съвети. В дългосрочен план се предвижда осигуряване участието на всички прокурори в квалификационни програми и семинари; постигане на ефективно противодействие на престъпността, ефективна борба с корупцията, приоритетна работа по дела с особен обществен интерес и взетите на специален надзор дела, прозрачност в дейността на прокуратурата и повишаване на доверието на обществото към нея.

Въпроси към кандидата поставиха членовете на ВСС Ясен Тодоров, Каролина Неделчева и Галя Георгиева във връзка с оптималната щатна численост на прокуратурата; установеното взаимодействие с разследващите орани; наличието на проблеми; ангажирането на следователи в разследването; предприемането на канкретни мерки за повишаване разкриваемостта на извършените престъпления; активизиране самосезирането на Районната прокуратура.

Прокурор Лаков бе подкрепен от Теодора Точкова, главен инспектор на ИВСС, която представи данните от последната проверка на ИВСС в Районна прокуратура Ботевград, в изпълнение на годишната програма на инспектората, при която е отчетена добра организация на административната дейност и срочност в произнасянията на наблюдаващите прокурори.

В подкрепа на кандидата се изказа членът на ВСС Ясен Тодоров, който посочи тенденцията за подобряване дейността на прокуратурата в периода, когато прокурор Тодоров е бил определен за и.д. административен ръководител. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд