Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Тодор Тодоров за административен ръководител на Районна прокуратура – Балчик

Висшият съдебен съвет избра с 17 гласа „за”, един „против“  и  нито един  ”въздържал се”  Тодор Димов Тодоров за административен ръководител на Районна прокуратура – Балчик.

Тодор Тодоров има над 13 години юридически стаж, от които над 11 в Районна прокуратура Балчик.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Тодоров набелязва следните цели: запазване на постигнатите добри резултати и тяхното надграждане; постигане на максимална ефективност на прокурорската дейност и максимално ускоряване на времето от извършване на престъплението до неговото наказване; повишаване качеството и срочността на разследването; засилен контрол по отношение на ускорените процедури за разследване; подобряване взаимодействието между наблюдаващия прокурор и разследващите полицаи; недопускане на постановяване и влизане в сила на оправдателни присъди и на върнати от съда дела; засилен контрол върху досъдебните производства разследвани повече от две години; приоритетна работа по дела взети на специален надзор; повишаване квалификацията на прокурорите; поддържане на адекватна медийна политика. Сред предвидените мерки във връзка със спрените производства е предложено на всеки три месеца наблюдаващите прокурори да изискват писмена информация от съответните служби на МВР относно предприетите конкретни действия във  връзка с издирването на лицата.

Въпроси към кандидата поставиха членовете на ВСС Румен Боев и Ясен Тодоров във връзка с мерките за решаване на проблема с текучеството, констатираната недостатъчна компетентност и подготовка на разследващите полицаи.

Прокурор Тодоров бе подкрепен от члена на ВСС Румен Боев, който се позова на добре структурираната Концепция, точно констатираните проблеми и посочените конкретни мерки за тяхното преодоляване; професионализма и липсата на негативни констатации по отношение пряката работа на кандидата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд