Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Извънредно заседание на Висшия съдебен съвет за проектобюджета на съдебната власт

На 27.10.2015 г., Висшият съдебен съвет ще проведе извънредно заседание от 14 ч. с единствена точка в дневния ред ”Обсъждане на Проектобюджета на съдебната власт за 2016 г.”

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд