Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

По обявения през 2015 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, конституираната на 21.10.2015 г. конкурсна комисия определи датите за провеждане на събеседванията с допуснатите кандидати.

 

Графикът за провеждане на събеседването, както и информация за разпределението на участниците по зали, могат да бъдат открити в раздел Важно/Конкурси за повишаване в длъжност и преместване/2015.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд