Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Трифон Владов за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура Бяла

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” избра прокурор Трифон Петков Владов за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура Бяла.

Прокурор Владов има 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт.

В представената Концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура Бяла той заявява амбиция да работи съвестно, професионално, безпристрастно и достойно за постигане на стратегическите цели на Прокуратурата на Република България и на РП Бяла. Набелязва конкретни цели за развитие на прокуратурата: съкращаване на продължителността на разследването, запазване и увеличаване на броя на незабавните и бързи производства, продължаване на тенденцията за нисък процент на върнати дела и оправдателни присъди, провеждане на общи обучения и индивидуална работа с разследващите полицаи, спазване на етичните правила, включително продължаване на добрите практики в медийната политика.

На поставените му въпроси прокурор Владов отговори, че за пет години значително е намалял броят на върнатите от съда дела и постановените оправдателни присъди по обвинителни актове на Районна прокуратура Бяла. Изрази надежда за попълване на свободния щат на прокуратурата. Кандидатът съобщи, че експертна комисия вече е направила оглед на сградата на Съдебната палата и предстоят следващи действия.

Членът на Съвета Магдалена Лазарова изрази мотивирана подкрепа за кандидатурата на прокурор Владов.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд