Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Галин Байчев за административен ръководител на Районна прокуратура Монтана

Висшият съдебен съвет избра с единодушие с 18 гласа „за” прокурор Галин Найденов Байчев за административен ръководител на Районна прокуратура Монтана.

Той има над 9 години юридически стаж в органите на съдебната власт като младши прокурор и прокурор.

В своята Концепция за стратегическо управление прокурор Байчев заявява намерение да работи за утвърждаването на Районна прокуратура Монтана като професионална, организирана, достъпна и независима като продължи създадените добри практики. Кандидатът формулира пет основни цели за развитието й: подобряване на качеството на работа на прокурорите и служителите; подобряване на условията на работа на прокурорите и служителите; ефективен контрол върху работата на разследващите органи; подобряване на взаимодействието на контролните органи за получаване на по-голям обем информация и данни за извършени престъпления в сферата на дейност на всеки орган и засилване на ролята на прокуратурата в гражданските и административните производства. Конкретизира подробно и ясни мерки за постигането им.

Подкрепа за кандидатурата на прокурор Байчев заяви членът на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров като се позова на положителната тенденция в работата на прокуратурите в съдебния район на Монтана и смята, че прокурор Байчев ще допринесе за продължаването й.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд