Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу прокурор Христо Киновски

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Киновски – административен ръководител – районен прокурор на гр. Никопол, за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Камен Иванов, Елка Атанасова и Юлия Ковачева.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е направено Славчо Славов – изпълняващ длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд