Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу прокурор Георги Русев

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на прокурор Георги Русев – изпълняващ длъжността административен ръководител на Районна прокуратура гр. Несебър, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2, предложение 1 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Галина Карагьозова, Каролина Неделчева и Даниела Костова.

Предложението за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание е направено от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд