Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет защити поискания бюджет на съдебната власт за 2016 г. на среща с финансовия министър Владислав Горанов

„Категорично заявихме, че предложената промяна в начина на формиране на магистратските възнаграждения, гарантирана в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт, е неприемлива. Министърът на финансите Владислав Горанов възприе тази теза”, съобщи представляващият Висшият съдебен съвет Соня Найденова на брифинг след днешната среща на представители на Съвета с финансовия министър.

С мандат на Висшия съдебен съвет в нея участваха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Върховния административен съд Георги Колев, представляващият Съвета Соня Найденов, председателят на Комисия „Бюджет и финанси” на Съвета Димитър Узунов и главният съдебен инспектор Теодора Точкова.

„Нашият мандат беше, да настояваме за този бюджет, който сме предложили, защото той обезпечава реформите, които министърът искаше да види. Не сме се разбирали за конкретни параметри, защото категоричната ни позиция бе, че настояваме за бюджета, който предлагаме”, обясни г-жа Найденова.

На срещата министърът на финансите е заявил, че приема като спорно по отношение на Конституцията направеното от него предложение за начина на формиране на възнаграждението на магистратите, като и че то няма да доведе до конкретни финансови облекчения върху общия бюджет на държавата. В чл. 59 на  проектобюджета на Министерството на финансите, е фиксиран размер, който съответства на увеличените възнаграждения в съдебната система, в сила от 01.11.2015.

В края на срещата министър Горанов е изразил позиция, че няма да поддържа изменение на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ и в този вид законопроектът за държавен бюджет няма да бъде внесен утре в Министерски съвет, уточни г-жа Найденова.

Представителите на Висшия съдебен съвет са застанали категорично и твърдо зад формираният от Съвета проектобюджет на съдебната власт, като са посочили, че той е обвързан с водените политики за управление и поисканият финансов ресурс е необходим за издръжка на съдилищата и прокуратурата. „Обосновахме се с редица мерки, предприети от Висшия съдебен съвет като реформата на съдебната карта, проследяването на ефективността от работата и натовареността на военните съдилища и прокуратури, с откриване на дебата относно ефективността на специализираните съдилища и прокуратури, продължаване на работата по нормата за натовареност на съдиите и прокурорите и с други започнати от този Съвет дейности”,  каза представляващият го на брифинга.

На срещата е станало ясно, че министърът на финансите припознава тези действия на Съвета като стратегически реформи, които целят подобряване на работата на съдебната система, и които той е очаквал да види от съдебната власт.

При приключване на срещата е, че той е заявил, че ще преосмисли изцяло финансовите параметри по проектобюджета на съдебната власт и предложението, което ще направи утре на Министерски съвет ще бъде различно от оповестеното от Министерството на финансите в понеделник.

„Министърът разбра и нашите аргументи по другите възможности за подобряване на събираемостта на приходите на съдебната власт. Той се ангажира да инициира законодателни промени, така че те да могат да се събират и от Държавните съдебни изпълнители, каквото предложение ние бяхме направили”, съобщи г-жа Найденова. Той е повдигнал и въпроса за Тарифата 1 за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

„Срещата беше полезна, доколкото успяхме да убедим министъра, че съдебната власт в лицето на Висшия съдебен съвет като неин ръководен орган, е започнала и се движи в посока на реформи, които водят до подобряване на ефективността на работата й”, коментира представляващият Съвета. Г-жа Найденова уточни, че министърът на финансите е наясно, че тези реформи няма да доведат в краткосрочен план до икономия на финансови ресурси и това не е целта от провеждането на реформата за подобряване на дейността на съдебната система. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд