Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в Апелативните съдилища – за трите колегии, и „съдия” в Административните съдилища, Комисията по предложенията и атестирането уведомява всички заинтересовани, че към настоящия момент все още има неприключили процедури за провеждане на периодично атестиране в органи на съдебна власт от Апелативен  район София и Апелативен район Велико Търново.

С оглед липсата на актуални атестации на участници, конкурсът за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за длъжностите „съдия” в Апелативните съдилища и „съдия” в Административните съдилища, ще бъде проведен най-рано месец януари 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд