Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАГИСТРАТИТЕ , СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ СЪСЛОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСИЧКИ СЪСЛОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

 

           Благодарим Ви за заявената  категорична позиция за адекватното финансиране на съдебната система.

           Заедно защитихме не само финансовия ресурс, необходим за нормалното функциониране на съдебната система, но и спряхме един опит за погазване на независимостта ни, защото независимостта на съдебната система не е привилегия на магистратите, а гаранция за зачитане на човешките права и свободи.

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд