Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра Методи Ангелов Маринов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина

Висшият съдебен съвет избра Методи Ангелов Маринов с 15 гласа „за”,1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се” за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр.  Бяла Слатина.

 

Прокурор Маринов има над 13 години юридически стаж, от които над 11  като прокурор в Районна прокуратура – Бяла Слатина. Бил е „младши прокурор” в периода 2004г.-2006г., а от 21.01.2006г. и до настоящия момент заема длъжността „прокурор”.

           

В Концепцията си за стратегическо управление на Районна прокуратура – Бяла Слатина Методи Маринов залага на запазване на постигнатите през годините отлични резултати и организацията на работа Той определя конкретни цели за развитие и мерки за тяхното постигане като съкращаване на сроковете между регистрирана и наказана престъпност; повишаване качеството на прокурорските актове, повишаване броя на делата разследвани от следовател, явяване до двама прокурори в съдебната фаза по определени дела и увеличаване явяването на прокурори по граждански дела; както и да се установи трайна практика за обединяване на дела при продължавана престъпна дейност. Във връзка с прилагането на принципи за случайно разпределение на преписките и делата предлага да бъдат създадени вътрешни правила за действията на всеки прокурор и разследващ полицай с оглед недопускане на процесуални нарушения по отношение правата на обвиняемия или пострадалия. Кандидатът възнамерява да изгради нова група „Изпълнение на наказанията”, за която да отговаря единствено административният ръководител; обособяване на група за „Преписки с икономическа насоченост с по-голяма сложност”; увеличаване броя на протестите от страна на прокурорите във връзка с тенденцията за съкращаване на размера и тежестта на наложените наказания; създаване на „юридическа” и „виртуална библиотека”; повишаване броя на делата разследвани от следовател, изготвяне на ежеседмични бюлетини за постигнатите от Районната прокуратура осъдителни присъди и внесени обвинителни актове; максимално използване на правомощията по общия надзор за законност; приоритетна работа по разследване на корупционните престъпления.

Въпроси към кандидата зададе членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова относно прокурорския надзор на разследването и за реформата на районните прокуратури.

Г-жа Атанасова заяви подкрепа като оцени високо представената от Методи Маринов концепция и набелязаните от него мерки за подобряване на работата. Според нея той има качествата и енергията да ръководи успешно Районна прокуратура Бяла Слатина.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд