Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет избра прокурор Георги Палански за административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Мездра

Висшият съдебен съвет избра с 13 гласа „за”,3 гласа „против” и 3  гласа „въздържали се” Георги Викторов Палански за административен ръководител на Районна прокуратурата – гр. Мездра.

Прокурор Палански има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода 1995 – 2006 г. е бил помощник следовател и следовател, след което заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – гр. Мездра.

В Концепцията за управление на органа на съдебна власт, за чийто ръководител се кандидатира, той посочва, че познава дейността и организацията на работа, неговите постижения и трудности. Набелязаните цели за развитие на прокуратурата предвиждат спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата, който гарантира независимостта и равномерната натовареност на прокурорите, както и мерки за приключване на разследванията по дела със срок повече от една година ежемесечен контрол на работата на наблюдаващия прокурор и оказване на методическа и организационна помощ. Кандидатът има амбиция да активизира работата на прокуратурата по досъдебни производства за корупционни престъпления и делата, взети на специален надзор. Прокурор Палански смята за необходимо да продължат създадените добри практики за изготвяне на становища от наблюдаващите прокурори по върнати от съда дела и постановени оправдателни съдебни актове и ежемесечно обсъждане на причините, довели до тях. Той ще работи за подобряване на взаимодействието между прокурорите от Районна прокуратура – гр. Мездра и разследващите органи и съдиите от Районен съд – гр. Мездра, чрез провеждане на работни срещи. Посочени са мерки за повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и съдебните служители, както и за стриктно спазване на финансовата дисциплина и други.

Въпроси към прокурор Палански поставиха членовете на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева и Камен Иванов относно оптимизация на работата на прокуратурата и взаимодействието й с контролно-ревизионните органи в района за разкриване на икономически престъпления.

Подкрепа за кандидата заявиха членовете на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров и Камен Иванов.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд