Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Даниела Харитонова - административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица

Висшият съдебен съвет не наложи на Даниела Христова Харитонова – административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Горна Оряховица дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело №13/2014 г. по описа на Висшия съдебен съвет е образувано по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд