Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет образува дисциплинарно дело срещу съдия Мария Златарева от Районен съд - Пирдоп

Висшият съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 2 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд – гр. Пирдоп, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Предложението е направено от Филип Владимиров – административен ръководител – председател на Софийски окръжен съд.

В гласуването не участва членът на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, който си направи отвод.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт, бе избран чрез жребий дисциплинарен състав: Милка Итова, Румен Георгиев и Калин Калпакчиев

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд