Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конкурс за преместване в длъжност "прокурор" в районните прокуратури

Във връзка с обявения през 2015 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор" в районните прокуратури (обявен с решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г.), се уведомяват всички кандидати, че в раздел Важно/Конкурс за повишаване и преместване/2015/Районна прокуратура са публикувани РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО.

Комисията по предложенията и атестирането предстои да внесе в насроченото за 12.11.2015 г. заседание на ВСС мотивирано предложение за преместване на класираните кандидати за длъжностите в съответните районни прокуратури.

Мотивираното предложение се внася след изготвяне на становища от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд