Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Днес, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) - гр. София се проведе писменият изпит по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 37/25.06.2015 г.   КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на  1 свободна длъжност за „съдия” в Софийски градски съд - наказателна колегия.

Пропускът в сградата на НИП бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия (Емилия Колева – председател, Недялка Нинова, Елен Маламов, Андрей Ангелов, проф. д-р Момяна Гунева), в зала № 42 в НИП, се изтегли един казус от съответната материя.

Общият брой допуснати до участие в конкурса кандидати е 21, като на писмения изпит се явиха 17 от тях.

Изпитът се проведе при спазване на утвърдените с решение на ВСС по пр. № 52/22.10.2015 г. Указания.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд